Stopnie

W Taekwon-do stopień zaawansowania zawodnika odzwierciedla noszony przez niego pas. Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich (Kup), które zdobywa się od 10 Kup do 1 Kup i 9 stopni mistrzowskich (Dan), które przydzielane są od 1 do 9.

Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie osoby, która go nosiła. Obecnie została utrzymana hierarchia kolorów, a ich znaczenie podporządkowane Taekwon-do i tak:

 • 10 Kup

Pas biały symbolizuje niewinność, brak wiedzy i doświadczenia w Taekwon-do.

 • 9 Kup

Oznacza się go przez naszycie żółtej beretki 5 cm od końca pasa o szerokości 5 mm na pasie białym. Jest to stopień pośredni.

 • 8 Kup

Jest symbolem ziemi, w której roślina zapuszcza korzenie, jest to początek drogi studenta Taekwon-do.

 • 7 Kup

Oznacza się go przez naszycie zielonej beretki. Jest tak, jak każdy stopień nieparzysty, stopniem pośrednim.

 • 6 Kup

Tak, jak roślina zaczyna się rozwijać, tak i umiejętności studenta Taekwon-do są dużo większe.

 • 5 Kup

Naszyta niebieska beretka.

 • 4 Kup

Jest symbolem nieba, w kierunku którego roślina wzrasta, tak też postępuje trening studenta.

 • 3 Kup

Naszyta czerwona beretka.

 • 2 Kup

Oznacza niebezpieczeństwo, umiejętności studenta są na tyle zaawansowane, że stanowią zagrożenie dla ewentualnych przeciwników.

 • 1 Kup

Naszyta czarna beretka.

 • I Dan
Oznacza dojrzałość i biegłość w Taekwon-do, a także informuje, że jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność.

Stopnie mistrzowskie oznacza się na pasie cyframi rzymskimi, na jednym z jego końców. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą czarne obszycia na bluzie doboku. Od 4 Dana naszywa się lampasy wzdłuż rękawów bluzy i nogawek spodni, także czarnego koloru.

Liczba stopni mistrzowskich – 9 – także ma odzwierciedlenie w tradycji i historii Korei.

W kulturach orientalnych liczba 9 jest najwyższą liczbą jednocyfrową. Studenci Taekwon-do posiadający stopień od pierwszego do trzeciego Dana w hierarchii tej sztuki nazywani są „Boosabum Nim” i są asystentami instruktora. Studenci Taekwon-do od czwartego do szóstego Dana nazywają się „Sabum Nim” i są instruktorami. Posiadacze siódmych i ósmych Danów to elita Taekwon-do, nazywa się ich „Sahyun Nim” i są mistrzami. Natomiast posiadacze dziewiątych Danów nazywani są „Sasung Nim” i są starszymi mistrzami.

Od czwartego Dana oprócz obszyć bluzy doboku i lampasów, adepci Taekwon-do mogą nosić pagony na lewym ramieniu z odpowiednimi oznaczeniami.